נוב 012011
 

עוד הרבה לפני המחאה החברתית האחרונה התפתח בישראל שירות משפטי חינם, או כמעט חינם, שאין לזלזל בו, בין השאר ניתן ליהנות משירותי הסניגוריה הציבורית חינם.

למעט בחלק קטן מהתיקים, גם בעתיד, כאשר יכנסו לתוקף תקנות חדשות, יחויבו רק חלק מהפונים לשאת בתשלומי אגרה של כמה מאות שקלים בלבד.

שירות נוסף שניתן ללא תמורה הוא של האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים בענייני הביטוח הלאומי.

צבי הראל( ישראל היום )