דצמ 072010
 

עדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת האוצר לפתיחת ענף כרטיסי האשראי לתחרות.

ברוב גדול של תשעה שרים שתמכו, שלושה שנמנעו, וללא מתנגדים, כעת עוברת ההצעה לדיון בועדת הכלכלה. על פי ההצעה על כל מנפיק שמחזיק ב- 10% או יותר משוק כרטיסי האשראי בישראל יקבל היתר לסלוק את כל כרטיסי האשראי . בנוסף, העמלות הצולבות שגובות כיום חברות האשראי יופחתו בצורה משמעותית, כמו כן , כל חברות האשראי יוכלו לסלוק עסקאות שבוצעו באמצעות כרטיסי האשראי של חברות אחרות, ולא רק עסקאות שבוצעו באמצעות בכרטיסים שלהן.

זאב קליין (ישראל היום )