יול 272010
 

הישג משמעותי להתאחדות הסטודנטים: משנת הלימודים הבאה, יינתנו הקלות משמעותיות לסטודנטים המשרתים במילואים.
לפי ההסכם המתגבש עם משרד האוצר, הוועדה לתכנון ותקצוב של המל"ג ומשרד החינוך, כל סטודנט ששירת יותר מ-24 ימים בשנה, ילמד בחינם שני קורסים נוספים במסגרת לימודיו, וכל סטודנט ששירת יותר מ- 12 ימים בשנה, ילמד קורס אחד בחינם. בנוסף, סטודנט ששירת יותר משבעה ימים, יזכה לשלושה שעורים פרטיים עבור כל שבעה ימים ול- 100 תלושי צילום עבור כל יום מילואים. הטבה נוספת ,במוסדות האקדמיים ימונה רכז מילואים שיהיה אחראי למימוש זכויותיו של הסטודנט. ההסכם יקבל תוקף בתום החתימה על הרפורמה בין הסטודנטים לבין המועצה להשכלה גבוהה והאוצר.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.