אפר 082010
 

יור" דירקטריון הבנק מר יאיר סרוסי  אמר , שהדגל הכחול לבן הוא הבטוי המרגש ביותר לעצמאותו של העם היהודי וציון קינן מנכ"ל הבנק הוסיף "שמדינת ישראל היא מדינה חזקה ואיתנה,שאזרחיה גאים בהשתייכותם אליה. חלוקת הדגלים תבוצע באמצעות העיתונות הארצית.יו"ר דירקטריון הבנק מר יאיר סרוסי  אמר , שהדגל הכחול לבן הוא הבטוי המרגש ביותר לעצמאותו של העם היהודי וציון קינן מנכ"ל הבנק הוסיף "שמדינת ישראל היא מדינה חזקה ואיתנה,שאזרחיה גאים בהשתייכותם אליה. חלוקת הדגלים תבוצע באמצעות העיתונות הארצית.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.